Obrazy Peter Romaňák & Dagmar Kopecká - Romaňáková
   
 


 

 
PETER ROMAŇÁK

akademický maliar
člen Slovenskej výtvarnej únie a Spolku výtvarníkov Slovenska.
narodil sa 17. 8. 1932 v Ľubici okr. Kežmarok. † 28.7.2018 - Bratislava

 

DAGMAR KOPECKÁ - ROMAŇÁKOVÁ

akademická maliarka
člen Slovenskej výtvarnej únie a Spolku výtvarníkov Slovenska
narodila sa 7.1.1930 v Brne † 1.9.2018 - Bratislava

 
 

 

Správca zbierky obrazov

Marek Porubovič
Kuklovská 31
84105 Bratislava


+421 904 832 872

e-mail : porubovic@expat.sk

Realizácia archivácie © 2015

prof.akad.soch.Jozef Porubovič - odborný konzutant
Marek Porubovič - správca zbierky
PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. -umelecký historik
Ivan Kalev - fotograf
Katarína Urbanová – reštaurátorka
Dušan Hamrich – archivár
Ľubomír Tihelka - webdesign